שלטים לגן 

שלטים מודפסים על פלטת אלומיניום גודל A4

שלט לגן
שלט לגן
ברכת אשר יצר
שלט לגן
ברכת נטילת ידיים
ברכת אשר יצר
שומרים על הניקיון
שומרים על הניקיון
שטיפת ידיים ב7 שלבים
ברכת נטילת ידיים

כיפה אבא של שבת

כיפה אבא שבת
כיפה אבא שבת
כיפה אבא שבת
כיפה אבא של שבת
כיפה אבא של שבת
כיפה אבא של שבת