משחק סולמות וחבלים

תמונת הילד במרכז

 תמונת כל ילדי הגן/הכיתה